Ἀρέθοισα

Ἀρέθοισα
ᾰρέθοισα a spring in Ortygia in Syracuse, supposed to be connected with the Alpheos, N. 1.1
1

Ἀρέθοισαν ἐπὶ κράναν P. 3.69


Lexicon to Pindar. . 2010.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”